Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że visito.pl sp. z o.o. dokłada wszelkiej staranności, aby adekwatnie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji umów, jak również przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza, wyczerpujące informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest visito.pl sp. z o.o., z siedzibą w Świnoujściu, 72-600, przy ul. E. Orzeszkowej 5/1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442939, NIP 8551582870.

 
Prawo dostępu do danych osobowych:

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez visito.pl sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w visito.pl sp. z o.o. w celu ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec visito.pl sp. z o.o. lub kontrahenta (10 lat).


Odbiorcy danych:


Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym visito.pl sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy visito.pl sp. z o.o. lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz jest warunkiem zawarcia umowy lub przedstawienia oferty usług, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Odbiorcy danych:


Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom tj.naszym partnerom oraz podwykonawcom. 

W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres visito.pl sp. z o.o.

Pliki Cookies


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania tj.: przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta na urządzeniu końcowym. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.